Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Fri03012024

Last updateFri, 02 Feb 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Energie Electrica Comisia Europeană înăsprește condițiile de scutire de certificate verzi a marilor consumatorilor industriali de energie electrică din România

Comisia Europeană înăsprește condițiile de scutire de certificate verzi a marilor consumatorilor industriali de energie electrică din România

Arcelor Mittal certificate verzi

Guvernul va monitoriza și verifica anual felul în care marii consumatori industriali de energie electrică care vor beneficia, de anul viitor, de reducerea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi se încadreză în condițiile de eligibilitate prevăzute de legislație pentru a primi acest ajutor de stat, iar în cazul în care va constata abateri de la respectivele condiții de eligibilitate va întrerupe acordarea ajutorului de stat și va lua măsuri de recuperare a ajutorului acordat în mod excedentar.

În plus, Ministerul Economiei va publica pe internet textele integrale ale deciziilor individuale de acordare de ajutor de stat și cuantumul ajutorului acordat fiecărui beneficiar.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de Guvern elaborat ca urmare a recomandărilor Comisiei Europene. Proiectul modifică HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

"În cadrul schimbului de informaţii avut cu reprezentanţii Comisiei Europene pe baza documentaţiei notificate, a rezultat necesitatea amendării schemei de ajutor de stat pentru a fi asigurată deplina conformitate cu Orientările privind ajutoarele pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020 adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 2014", se arată în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Electro-intensitatea va fi monitorizată anual

Astfel, potrivit proiectului, Ministerul Economiei va verifica anual respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi naţionale în vigoare și va monitoriza schema de ajutor de stat astfel încât să asigure că exceptările acordate se încadrează în procentele prevăzute de legislație referitoare la electro-intensitatea beneficiarilor.

Schema de ajutor de stat prevede că, de la 1 decembrie 2014, marii consumatori industriali de energie electrică vor putea înainta la Ministerul Economiei cereri pentru a beneficia de reducerea cu până la 85% a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi. Reducerile vor fi de 40% pentru întreprinderi cu electro-intensitate între 5 și 10%, de 60% pentru cele cu electro-intensitate de 10-20% și de 85% pentru companiile cu electro-intensitate de peste 20%.

Electro-intensitatea este un indicator care dă seama de ponderea costurilor cu energia electrică în totalul costurilor unei întreprinderi. În formula de calcul a electro-intensității intră media aritmetică a consumului de electricitate din ultimii trei ani, prețul mediu de vânzare al acesteia, precum și valoarea adăugată brută a companiei, reprezentând cifra de afaceri plus producţia capitalizată plus alte venituri din exploatare, plus/minus variaţia stocurilor, minus achiziţiile de bunuri şi servicii (fără includerea costurilor de personal), minus impozitele pe produse.

Dacă în cursul monitorizării se va constata înregistrarea unui excedent al ajutorului de stat în raport cu procentele de electro-intensitate prevăzute mai sus, Ministerul Economiei va lua măsurile necesare pentru ca respectivul ajutor excedentar să fie rambursat înainte de data de 1 iulie a anului următor înregistrării excedentului.

Documentul citat modifică și definiţia preţului energiei electrice ca factor al formulei de calcul al electro-intensității unei întreprinderi. Astfel, la calculul electro-intensității se va utiliza preţul mediu de vânzare cu amănuntul al energiei electrice aplicabil întreprinderilor cu nivel asemănător de consum așa cum rezultă din fiecare raport anual al ANRE privind monitorizarea pieţei de energie electrică şi nu numai a raportului aferent anului 2013, așa cum prevede forma în prezent în vigoare a HG nr. 495/2014.

Ce se mai modifică

De asemenea, Ministerul Economiei va verifica anual măsura în care beneficiarii ajutorului de stat continuă să se încadreze în condiţiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de stat, în baza documentaţiilor depuse de beneficiari până la data de 31 mai a fiecărui an.

Dacă va constata că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte oricare din criteriile de eligibilitate prevăzute de legislație, Ministerul Economiei va revoca scutirea de certificate verzi a beneficiarului şi va lua măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii, se stipulează în proiectul de HG.

Proiectul de HG modifică și criteriul de acordare a ajutorului de stat care se referă la menținerea numărului de angajați pe durata acordării ajutorului de stat.

Forma în vigoare a HG nr. 495/2014 prevede că beneficiarul de ajutor de stat trebuie să mențină activitatea în România, iar eventualele disponibilizări să nu depăşească 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în schema de sprijin. În schimb, proiectul de modificare prevede că beneficiarii trebuie să mențină activitatea în Spațiul Economic European, iar eventualele disponibilizări să nu depăşească 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în schema de sprijin.

Condiții de eligibilitate

Celelalte condiții de eligibilitate pe care o întreprindere trebuie să le îndeplinească pentru a primi ajutorul de stat constând în reducerea obligațiilor de achiziție de certificate verzi sunt: să fie înregistrată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, să se încadreze în codurile CAEN prevăzute de legislația europeană ca fiind eligibile pentru acest ajutor de stat, să nu aibă restanțe la bugetele statului, să fie auditată energetic de experți independenți și să ia măsuri privind creșterea eficienței energetice, precum și să încheie şi să desfăşoare parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domeniul de activitate (şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc) și să finanţeze dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi universitar, programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori, în vederea reducerii decalajului între teorie şi practică şi creşterii nivelului profesional şi atragerii de personal calificat.

Aceste criterii de eligibilitate trebuie respectate de beneficiarii de ajutor de stat pe toată perioada de acordare a reducerii obligației de achiziție de certificate verzi. Neîndeplinirea, pentru oricare an, pe durata schemei de ajutor de stat, a unuia din criteriile de eligibilitate 
determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutorului de stat calculat din momentul în care întreprinderea nu a mai îndeplinit criteriul/criteriile de eligibilitate.

Tot în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, Ministerului Economiei a elaborat modelul cererii de emitere a acordului pentru exceptare, care trebuie completată de solicitanţi, respectiv modelul acordului pentru exceptare emis de Ministerul Economiei.

Ministerul Economiei a elaborat, de asemenea, și un proiect de Ghid al solicitantului pentru întreprinderile care vor să înainteze cerere de acordare a acestui ajutor de stat constând în reducerea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi.

Obligații de transparență

În proiectul de HG se mai stipulează că unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va asigura publicarea pe site-ul Ministerului Economiei a informaţiilor prevăzute la art. 104-106 din Orientările privind ajutoarele pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020 adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 2014.

Astfel, Ministerul Economiei va publica pe site-ul său textele integrale ale deciziilor individuale de acordare de ajutor de stat și cuantumul ajutorului acordat fiecărui beneficiar, în limita intervalelor 0,5-1, 1-2, 2-5, 5-10, 10-30 milioane euro, precum și peste 30 milioane euro. Pentru ajutoare de stat în valoare de sub 500.000 euro se poate acorda derogare de la exigența publicării.

Aceste informații trebuie publicate după adoptarea deciziei de acordare a ajutorului, trebuie păstrate timp de cel puțin 10 ani și trebuie puse la dispoziția publicului larg, fără restricții. Aceste informații trebuie să fie publicate în termen de 6 luni de la data acordării ajutorului.

În cazul ajutoarelor ilegale, statele membre vor trebui să garanteze publicarea ex post a acestor informații, cel târziu în termen de 6 luni de la data deciziei Comisiei. Informațiile trebuie să fie disponibileîntr-un format care să permită căutarea, extragerea și publicarea cu ușurință a datelor pe internet, de exemplu în format CSV sau XML.

S-a tot amânat intrarea în vigoare

La finalul lunii septembrie, guvernul Ponta a amânat pentru a două oară, de data asta pentru după alegeri, data de la care marii consumatori industriali de energie electrică vor putea face cerere la Guvern pentru a beneficia de reducerea cu până la 85% a obligațiilor de achiziție de certificate verzi destinate subvenționării producătorilor de energie din surse regenerabile, printr-o hotărâre de Guvern publicată pe 30 septembrie în Monitorul Oficial fără să fi fost pusă în dezbatere publică.

Amânarea a fost stabilită printr-o nouă hotărâre de Guvern de prorogare a termenului de intrare în vigoare a HG nr. 495/2014, care instituie acest ajutor de stat. Astfel, respectiva HG va intra în vigoare de la 1 decembrie 2014. Inițial, intrarea în vigoare a HG nr.495/2014 era prevăzută pentru 1 august 2014, termen amânat deja o dată de Guvern pentru 1 octombrie 2014.

Potrivit ultimei modificări legislative, de la 1 decembrie, marii consumatori industriali de energie electrică vor putea înainta la Ministerul Economiei cereri pentru a beneficia de reducerea cu până la 85% a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi. Reducerile vor fi de 40% pentru întreprinderi cu electro-intensitate între 5 și 10%, de 60% pentru cele cu electro-intensitate de 10-20% și de 85% pentru companiile cu electro-intensitate de peste 20%. Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme de ajutor de stat acordat este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 750 milioane euro.

Potrivit Executivului, industria energointensivă din România asigură circa 20% din consumul de energie. În acelaşi timp, este cel mai mare generator de locuri de muncă, la nivelul lui 2012 asigurând direct aproximativ 760.000 locuri de muncă şi indirect circa 1,5 milioane.

Subvenții din buzunarul micilor consumatori?

Reducerea obligației de achiziție de certificate verzi pentru marii consumatori industriali ar putea fi compensată prin majorarea obligației respective pentru consumatorii casnici și pentru firmele mici și mijlocii, astfel încât investitorii în energie regenerabilă să nu piardă, practic, nimic din subvenție.

În iunie, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileț, declara, pentru Hotnews, că "se discută să fie trecute (certificatele verzi de care vor fi scutiți marii consumatori – n.r.) la ceilalți consumatori. Așa cum a fost făcut actul normativ, se va răsfrânge asupra tuturor celorlați consumatori". În HG se precizează că "bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 750 milioane euro", însă ulterior Guvernul a precizat că "nu vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat", fără a spune și de unde va fi luată suma de 750 milioane euro.

Prin sistemul certificatelor verzi Guvernul sprijină producţia de energie din surse regenerabile. Fiecare producător primeşte gratuit de la Transelectrica un anumit număr de certificate verzi pentru energia pe care o produce şi o livrează în reţea. Mai departe, producătorii vând certificatele verzi către furnizori, care sunt obligaţi prin lege să le cumpere, scopul fiind ca o anumită parte din consumul final de energie să fie asigurată de sursele regenerabile. Furnizorii îşi recuperează costurile cu achiziţia certificatelor verzi prin includerea în tarife a acestor cheltuieli, costurile subvenției fiind suportate de consumatorii finali de curent electric.

Creşterea costurilor cu energia electrică ca urmare a sistemului de sprijin al energiei regenerabile prin certificate verzi are impact semnificativ asupra preţurilor produselor industriale şi, implicit, asupra competitivităţii industriei energointensive.

Tag Cloud