Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue07162024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Energie Electrica ANRE se pregătește pentru eliminarea componentei reglementate de 10% a prețului electricității și introduce un un preț maxim pentru serviciul universal

ANRE se pregătește pentru eliminarea componentei reglementate de 10% a prețului electricității și introduce un un preț maxim pentru serviciul universal

ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) încearcă să atenueze eliminarea componentei reglementate de 10% din prețul energiei electrice de la 1 ianuarie și intenționează să introducând un preț plafon maxim pentru serviciul universal, “menit a crește gradul de responsabilizare a furnizorilor de ultimă instanță atât în ceea ce privește achiziția energiei electrice cât și în ceea ce privește costurile specifice activității de furnizare”.

ANRE a elaborat în acest sens un proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali ca are ca scop final “menținerea prețurilor de furnizare a energiei electrice la un nivel corelat cu piața de energie electrică”.

Astfel prețul maxim pentru serviciul universal este calculat ca sumă între prețul unitar mediu al energiei electrice achiziționate din piețele centralizate de către operatorii economici care au și calitatea de FUI și prețul unitar de furnizare (costul activității de furnizare, costul participării în piețele centralizate administrate de OPCOM și profit) determinat pe baza valorilor realizate într-o perioadă de timp definită.

Începând de anul viitor, prin decizie a președintelui ANRE vor fi desemnați atât Furnizori de Ultimă Instanță (FUI) obligați, cât și opționali. În decizia de desemnare FUI opțional este prevăzut discount-ul asumat de furnizorul respectiv prin oferta cu preţ. Pentru fiecare zonă de rețea se desemnează un singur FUI obligat şi un număr nelimitat de FUI opționali. Un furnizor de energie electrică poate fi desemnat FUI obligat pentru maxim 3 zone de rețea. Un furnizor de energie electrică poate fi desemnat FUI opțional pentru una sau mai multe zone de rețea. Un furnizor de energie electrică desemnat în calitate de FUI obligat nu poate fi desemnat şi în calitate de FUI opțional în aceeași zonă de rețea, dar poate fi desemnat / activa în același timp ca FUI opțional în alte zone de rețea.

Prețul pentru serviciul universal va fi diferit în cazul FUI obligat și al celui opțional. Astfel, prețul pentru serviciul universal aplicat clienților finali care beneficiază de serviciul universal din portofoliul FUI obligat se stabilește de către acesta prin raportare la prețul maxim pentru serviciul universal, prin aplicarea unui coeficient ce reprezintă costul suplimentar realizat de către FUI prin vânzarea/cumpărarea energiei electrice pe piețele spot (PZU/PI) și/sau la preț de dezechilibru în vederea acoperirii profilului de consum și a dezechilibrelor între consum și prognoză. Valoarea coeficientului c este egală cu raportul dintre prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de către toti FUI în perioada de referință pentru asigurarea necesarului de consum al clientilor în regim de serviciu universal, considerat justificat de către ANRE, și prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate din piața concurențială de către toti FUI, în perioada de referință pentru asigurarea necesarului de consum al clienților.

În cazul clienților finali care beneficiază de serviciul universal din portofoliul FUI opțional, prețul se va stabili de către acesta prin aplicarea unei reduceri față de prețul pentru serviciul universal aplicat de FUI obligat, discount prevăzut în decizia de desemnare ca FUI opțional, de către președintele ANRE.

Prețul aplicat de furnizorii de ultimă instanță obligați clienților finali care nu beneficiază de serviciu universal și care nu și-au ales un furnizor concurențial se va fi calculat prin aplicarea unui procent de majorare prețului aplicat de FUI obligat clienților care beneficiază de serviciul universal;

Prețul aplicat de furnizorii de ultimă instanță obligați clienților finali preluați pentru că au rămas fără furnizor va fi stabilit în baza prețului de achiziție realizat de către FUI în perioada de facturare.

Potrivit ordinului, până la data de 5 mai a fiecărui an, fiecare FUI obligat are obligația să achiziţioneze cel puțin 51% din necesarul de consum al clienților în regim de serviciu universal din portofoliul propriu aferent perioadei de aplicare și cel puțin 80% din necesarul de consum al clienților în regim de SU din portofoliul propriu aferent primului trimestru din perioada de aplicare.

Tag Cloud