Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu04252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Energie Regenerabila Stiri Energie Regenerabila Energie Solara/Eoliana ANRE propune reducerea numărului de certificate verzi acordate, cu 50% pentru industria solară și cu 25%-35% pentru cea eoliană

ANRE propune reducerea numărului de certificate verzi acordate, cu 50% pentru industria solară și cu 25%-35% pentru cea eoliană

Certificate verzi reducere numar

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) propune, în urma unei analize de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din surse regenerabile, reducerea cu 50% a numărului de certificate verzi acordate ca subvenție pentru capacități fotovoltaice, de la 6 la 3 pentru fiecare MWh produs, cu 35%, de la 2 la 1,3, a celor acordate pentru instalații eoliene reutilizate, cu 25%, de la 2 la 1,5, a celor pentru instalații eoliene noi, și cu 23,3%, de la 3 la 2,3, a celor pentru centrale hidro noi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW.

Recomandarea are în vedere evitarea supracompensării din sistemul energetic național și a reieșit în urma analizei cost-beneficiu cu actualizare, efectuată la nivel agregat pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a energiei din surse regenerabile, cu luarea în considerare a indicatorilor rezultaţi din medierea costurilor şi conform capacităţilor prognozate a fi puse în funcţiune, explică ANRE.

Astfel, pentru industria solară, ANRE propune reducerea numărului de certificate verzi acordate ca subvenție cu 50%, de la 6 la 3.

Pentru instalații eoliene reutilizate, reducerea propusă este de 35%, de la 2 la 1,3 certificate verzi pentru fiecare MWh produs.

Autoritatea consideră că numărul de certificate verzi acordate pentru instalații eoliene noi trebuie redus cu 25%, de la 1 la 1,5.

În fine, pentru centrale hidro noi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW, reducerea propusă de ANRE este de 23,3%, de la 3 la 2,3 certificate verzi.

„Precizăm că reducerea numărului de certificate verzi, aşa cum rezultă din concluziile Raportului de monitorizare, urmează a fi aplicată pe bază de Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale”, mai informează Autoritatea.

Pe de altă parte, recent, ANRE a majorat ușor valoarea maximă de tranzacționare a certificatelor verzi, pentru anul 2013, față de nivelul de anul trecut, de la 57,389 la 58,823 euro/certificat verde, după ce autoritățile lansaseră, pe surse, informația că pregătesc reducerea respectivei valori maxime la circa 30 euro/certificat verde.

Cum s-a ajuns la aceste propuneri de reducere

Recomandarea s-a făcut în cadrul Comitetului de Reglementare al ANRE de vineri, 29 martie, în care s-a discutat Raportul cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din surse regenerabile de energie pentru anul 2012.

ANRE are în atribuţii monitorizarea costurilor şi veniturilor rezultate din activitatea de producere a energiei din surse regenerabile pentru producătorii care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi, în vederea modificării schemei pentru noii intraţi, dacă se constată tendinţe de supracompensare.

Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie prin certificate verzi detaliază modul în care se face analiza de supracompensare a activităţii de producere a energiei din surse regenerabile pentru producătorii beneficiari ai schemei de sprijin. Analiza de supracompensare se realizează anual pe perioada în care această activitate este promovată prin schema de sprijin prin certificate verzi, pe baza evoluţiei următorilor indicatori: nivelul mediu al investiţiei specifice, nivelul mediu al costurilor variabile specifice, nivelul mediu al costurilor fixe specifice și nivelul mediu al factorului de capacitate.

„Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat în urma analizei de supracompensare se bazează pe recalcularea anuală, pe durata de aplicare a schemei de sprijin, a numărului de certificate verzi/MWh astfel încât rata internă de rentabilitate (RIR) pentru fiecare tehnologie, pentru noii intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea RIR de referinţă rezultată din analiza cost-beneficiu stabilită la autorizarea sistemului de promovare. În cazul în care se evidenţiază o tendinţă de creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% faţă de nivelul de referinţă, Guvernul ar urma să reducă numărul de certificate verzi pentru tehnologia respectivă”, precizează ANRE.

Tag Cloud