Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue07232024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Gluma se îngroașă: statul a chiulit și de la a doua convocare a AGEA de la Romgaz pentru aprobarea proiectelor Tarnița și România-Turcia (cablul submarin)

Gluma se îngroașă: statul a chiulit și de la a doua convocare a AGEA de la Romgaz pentru aprobarea proiectelor Tarnița și România-Turcia (cablul submarin)

Screen Shot 2014-03-17 at 14.39.30

Nici la a doua convocare a AGEA de la Romgaz, de marți, 18 martie, nu a fost îndeplinit cvorumul statutar.

"În data de 18 martie 2014 s-a făcut a doua convocare pentru AGEA programată în 17 martie 2014. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10) din Actul Constitutiv al Societăţii, pentru validitatea deliberărilor AGEA la convocările următoare este necesară prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Cerinţele statutare pentru ţinerea AGEA nu au fost îndeplinite la a doua convocare din data de 18 martie 2014", se arată într-un comunicat al Romgaz, remis Bursei de Valori București (BVB).

Statul român, prin Ministerul Economiei, controlează 70% din acțiunile Romgaz, restul fiind deținute de Fondul Proprietatea (15%) și alți acționari.

Prima amânare a survenit luni

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) S.N.G.N. ROMGAZ S.A. de lunim17 martie 2014. ședință în care ar fi trebuit aprobată participarea Romgaz la proiectele Hidro Tarnița și cablul România-Turcia, a fost amânată pentru marți, 18 martie 2014, din lipsă de cvorum.

Potrivit unui comunicat Romgaz, "în data de 17 martie 2014, cerinţa cvorumului pentru desfășurarea AGEA nu a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile art. 13, alin.9 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. şi ale art. 115 alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, prin urmare AGEA este convocată pentru data de 18 martie 2014, ora 12.00 AM (ora României), în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi".

Pe ordinea de zi a ședinței de azi ar fi trebuit să se afle:

  1. Aprobarea participării Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. la majorarea capitalului social al societăţii Hidro Tarniţa S.A. – Companie de proiect prin subscrierea unui număr de 88.900 acţiuni nou emise cu valoarea nominală de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarniţa S.A., în conformitate cu avizul Consiliului de administraţie
  2. Aprobarea introducerii în proiectul de buget pentru anul 2014 a sumelor necesare vărsămintelor aferente acţiunilor subscrise, emise de societatea Hidro Tarniţa S.A.
  3. Aprobarea Acordului de principiu privind realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarine 400 Kv România – Turcia, avizat de Consiliul de administraţie
  4. Aprobarea participării Societăţii Naţionale de Gaze Naturale “ROMGAZ” – S.A. la constituirea Companie de Proiect “HVDCC România – Turcia S.A.” prin subscrierea şi vărsarea echivalentului în lei a unui număr de 2.000.000 acţiuni cu valoarea nominală de 1 euro
  5. Aprobarea introducerii în proiectul de buget pentru anul 2014 a sumelor necesare vărsămintelor aferente acţiunilor subscrise, emise de Companie de Proiect “HVDCC România – Turcia S.A.”

Proiectele Tarnița și HVDCC România-Turcia SA (cablul submarin), la care Romgaz ar urma să participe, au trezit mai multe nedumeriri în rândul acționarilor minoritari, Fondul Proprietatea și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) formulând mai multe întrebări conducerii companiei în legătură cu oportunitatea, fezabilitatea și finanțarea acestor proiecte.

În răspunsul dat celor două instituții, Romgaz recunoaște că decizia a fost una politică și nu economică. Propunerea de participare la aceste proiecte a venit de la principalul său acționar, statul roman prin Departamentul pentru Energie (acționar care deține 70.0071% din capitalul social al SNGN

Romgaz SA și autoritate tutelara a Romgaz). Cu toate acestea, în răspunsul transmis celor de BERD, Romgaz recunoaște că studiile de fezabilitate sunt învechite.

Problemele, în detaliu

Proiectele Tarnița și HVDCC România-Turcia SA (cablul submarin), la care Romgaz ar urma să participe, au trezit mai multe nedumeriri în rândul acționarilor minoritari, Fondul Proprietatea și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) formulând mai multe întrebări conducerii companiei în legătură cu oportunitatea, fezabilitatea și finanțarea acestor proiecte.

În răspunsul dat celor două instituții, Romgaz recunoaște că decizia a fost una politică și nu economică. Propunerea de participare la aceste proiecte a venit de la principalul său acționar, statul roman prin Departamentul pentru Energie (acționar care deține 70.0071% din capitalul social al SNGN Romgaz SA și autoritate tutelara a Romgaz).

Cu toate acestea, în răspunsul transmis celor de BERD, Romgaz recunoaște că studiile de fezabilitate sunt învechite: "Studiul de fezabilitate pentru Hidro Tarnița a fost realizat în 2008. Studiul de fezabilitate pentru proiectul de cablu submarin a fost realizat în 2011. Conducerea executiva a societații Romgaz a propus Consiliului de Administrație, iar Consiliul de Administrație a avizat a abordare în etape a participării Romgaz în cele doua proiecte. Companiile de proiect ar trebui să se ocupe de actualizări, ca prima sarcina. Datele și informațiile cuprinse în versiunile actuale ale studiilor au fost analizate parțial de către Romgaz în scopul unei analize preliminare având drept concluzie principală necesitatea actualizării studiilor de către companiile de proiect (înființate sau care se vor înființa)".

Romgaz nu poate stabili potențialele beneficii economice

Și mai interesant este răspunsul oferit de Romgaz la solicitarea expresă a Fondului Proprietatea în legătură cu argumentele de natură economică care au stat la baza avizării de către Consiliul de Administrație a participării societății la capitalul social al Hidro Tarnița SA. Potrivit Romgaz, "având în vedere sistemul de raportare la nivelul anului 2008 a studiului de fezabilitate și implicit a indicatorilor economici determinați în cadrul acestuia, Romgaz nu poate stabili cu exactitate în acest moment potențialele beneficii economice și cheltuieli aferente pe care le-ar putea realiza în urma participării la proiect". Totodată, Romgaz a precizat și companiile care au efectuat studiile de fezabilitate: pentru Hidro Tarnița - ISPH București, iar pentru proiectul de cablu submarin - POYRY SwedPower AB.

Romgaz nu știe destinația sumelor alocate

BERD a mai solicitat totodată ca Romgaz să precizeze destinația sumelor de 2 milioane euro, respectiv 8,9 milioane RON și o justificare justificare clara pentru utilizarea acestor fonduri (respective numărul de angajați ai celor doua SPV-uri, numele și cv-urile managementului, costurile cu salariile, chirii, utilități, consultanți, studii de fezabilitate etc.).

La această solicitare, compania a precizat că "avizul Romgaz, inclus în Hotărârea CA nr. 2/ 2014, include mecanismul și condițiile în care Romgaz va lua parte la creșterea de capital social/capital social inițial al celor două companii de proiect. Abordarea propusă este de a etapiza contribuțiile în funcție de etapele proiectului și de cheltuielile aferente companiilor de proiect. Detaliile cu privire la utilizarea fondurilor nu au fost încă aduse spre știința societății Romgaz. Aceasta întrebare își va afla însă răspunsul de îndată ce se va furniza planul de implementare (graficul de realizare a proiectului)".

Guvernul adoptă memorandumuri fără argumentare economică

Pe 16 decembrie, a fost adoptat un Memorandum guvernamental, care prevede înființarea cu celeritate a Companiei de Proiect ,HVDCC Romania - Turcia S.A." o companie mixta româno-turcă, fiecare parte deținând 50%, care va fi responsabilă de reevaluarea și actualizarea studiului de fezabilitate în acord cu cerințele partenerului turc, inclusiv mărirea capacității de export de la 800 la 1600 MW, precum și asigurarea finanțării, construcției și operării proiectului, Cablul de interconectare submarin 400 kV Romania -Turcia".

Compania de proiect ,HVDCC Romania- Turcia S.A." ar urma să se înființeze ca o societate pe acțiuni, prin subscrierea de acțiuni, în număr egal de către fondatori, respectiv C.N.T.E.E. Transelectrica SA, S.N. NUCLEARELECTRICA S.A., Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OL TENIA S.A., S.C. ROMGAZ S.A., Societatea HIDROELECTRICA S.A., S.C. ELECTRICA S.A. Si S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.".

Pe 14 decembrie 2013 a fost adoptat un alt Memorandum guvernamental, care prevede înființarea cu celeritate a Companiei de proiect ,Hidro Tarnița SA", prin participarea unui număr de șase companii din domeniul energiei, având capital integral sau majoritar deținut de stat, respectiv: HIDROELECTRICA S.A., ELECTRICA S.A., NUCLEARELECTRICA S.A., ROMGAZ S.A., COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Si COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

"În data de 18 martie 2014 s-a făcut a doua convocare pentru AGEA programată în 17 martie 2014. În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 10) din Actul Constitutiv al Societăţii, pentru validitatea deliberărilor AGEA la convocările următoare este necesară prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Cerinţele statutare pentru ţinerea AGEA nu au fost îndeplinite la a doua convocare din data de 18 martie 2014", se arată într-un comunicat al Romgaz, remis Bursei de Valori București (BVB).
 
Statul român, prin Ministerul Economiei, controlează 70% din acțiunile Romgaz, restul fiind deținute de Fondul Proprietatea (15%) și alți acționari.

 

Tag Cloud