Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu07182024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Preturi Benzina Stiri Preturi Benzina Preturi Benzina Noi standarde impuse benzinei și motorinei comercializate începând de nul viitor în România. Comercianții vor fi obligați să-i avertizeze pe șoferi în legătură cu procentul de oxigen, etanol și biocarburanți din cobustibili

Noi standarde impuse benzinei și motorinei comercializate începând de nul viitor în România. Comercianții vor fi obligați să-i avertizeze pe șoferi în legătură cu procentul de oxigen, etanol și biocarburanți din cobustibili

benzina 43761500

Șoferii români își vor alimenta autovehiculele începând din prima zi a anului viitor cu benzină cu un conţinut de minimum 8% în volum biocarburanţi și motorină cu un conţinut de minimum 6,5% în volum biocarburanţi, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, care introduce și noi obligații de avertizare a posesorilor de autoturisme și restricții privind terenurile folosite pentru producerea de biocarburanți.

Majorarea conținutului minim de biocarburanți de la 4,5%, cât este în prezent, la 8% în benzină și introducerea de conținut minim de biocarburanți de 6,5% în motorină ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018, motiv pentru care Comisia Europeană a deschis pe 23 noiembrie 2017 , o procedură de infringement pe tema calității carburanților comercializați, prevăzută în directiva 1513/2015 a Parlamentului European.

În ceea ce privește benzina care poate fi comercializată în România, de la 1 ianuarie 2019 vor mai intra în vigoare două obligații: trebuie să aibe un conţinut de oxigen de maxim 3,7% m/m şi unul de etanol de maxim 10%.

Noile prevederi nu sunt extrem de prietenoase cu posesorii de mașini mai vechi. De aceea, potrivit proiectului de HG, aceștia trebuie avertizați de comercianți în legătură cu conținutul benzinei, respectiv motorinei.

Astfel, în cazul în care conţinutul de etanol din benzină depăşeşte valoarea de 5% în volum sau conţinutul de oxigen din benzină depăşeşte 2,7% m/m, pe etichetă se include şi următorul text de avertizare: «Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.»

Similar la motorina comercializată: în cazul în care conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi (EMAG) din biocarburanții din motorină depăşeşte valoarea de 7% în volum, se include şi următorul text de avertizare: «Atenţie! Verificaţi compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.»

Iar în cazul în care în benzina/motorina comerciaizată există aditivi metalici se va include şi următorul text de avertizare: «Atenţie! Amestecul de carburant conţine aditivi metalici.»

Cerințe similare sunt impuse și producătorilor şi importatorilor de autovehicule, care sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat şi, mai ales, cu privire la folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând benzină.

În cazul apariţiei unor evenimente excepţionale, ce conduc la schimbări bruşte în aprovizionarea cu ţiţei sau în aprovizionarea cu produse petroliere care fac dificilă respectarea specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, autoritățile române vor trebui să informeze Comisia Europeană despre această situaţie, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori-limită mai mari pentru unul sau mai mulţi parametri ai benzinei şi motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.

Valorile amintite ale conţinutului de biocarburanţi din benzină şi motorină se referă la biocarburanţii care nu sunt obţinuţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material ligno-celulozic. “În scopul demonstrării respectării obligaţiilor privind energia regenerabilă stabilite la nivel naţional şi a obiectivului de utilizare a energiei din surse regenerabile în toate tipurile de transporturi, contribuţia adusă de biocarburanţi din deşeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară şi material lingo-celulozic se consideră a fi dublă faţă de cea adusă de alţi biocarburanţi.”, se precizează în documentul citat.

Pentru a nu afecta producția agricolă, actul normativ prevede o limită maximă de 7% din consumul final de energie în transporturi în 2020 pentru contribuţia biocarburanţilor produşi din culturi de cereale şi de alte plante bogate în amidon, din culturi de plante zaharoase şi de plante oleaginoase şi din culturi cultivate drept culturi principale în primul rând în scopuri energetice, pe terenuri agricole.

Totodată, se precizează că biocarburanţii nu pot fi produși din materii prime care provin de pe terenurile bogate în biodiversitate sau pe terenurile care, începând cu data de 1 ianuarie 2008, erau fie păduri cu funcții speciale de protecție sau pășuni bogate în diversitate.

De asemenea, biocarburanţii nu se vor putea obţine nici din materiile prime care provin de pe terenuri cu stocuri mari de carbon: terenuri acoperite sau saturate cu apă în mod permanent sau pe o perioadă semnificativă din an, suprafeţe dens împădurite, etc.

Potrivit unui document al Serviciului pentru agricultură al USDA, în România există doi producători de biodiesel, care controlează întreaga producție. “Actuala capacitate de producție, de 200.000 tone pe an, dacă ar fi utilizată în totalitate, ar acoperi în întregime cererea domestică. Cu toate acestea, importurile masive din alte state, precum Polonia și Bulgaria, afectează capacitatea celor doi producători interni de a profita de pe urma creșterii procentelor impuse de UE. În 2016, importurile de biodiesel din România s-au majorat de la 79.000 tone în 2015 la 120.000 tone, iar exporturile producătorilor români au scăzut cu 43%”, se precizează în documentul agenție de stat americane. În cea ce privește bioetanolului, potrivit aceleiași surse, în România există un singur producător, cu o capacitate de producție de 80.000 de tone pe an. În pofida acestui lucru, potrivit estimărilor Serviciului pentru agricultură al USDA, în 2017 România a produs 5 mii de tone de bioetanol și a importat 68.000 de tone de bioetanol. Cele trei companii la care face referire agenția guvernului USA par a fi cele care s-au asociat în Asociația Producătorilor de Biocombustibili din România, BIO FUEL ENERGY S.R.L., PROCERA BIOFUELS S.R.L. și PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L..

Anul trecut, guvernul și-a motivat decizia de amânare a termenului prin faptul că nu are cum să evalueze impactul local al intrării în vigoare a acestor obligații, din lipsa bazei legale, și mai are nevoie de timp pentru a putea realiza acest lucru.

"În prezent, la nivelul autorităților publice centrale cu atribuții în domeniul reglementat de actele normative menționate mai sus (Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și al Ministerului Afacerilor Externe a fost inițiat și se află în derulare un proces de evaluare a cadrului legal actual în raport cu cerințele legislației europene în materie", se susținea la finalul anului într-o notă de fundamentare a unui HG de prorogare a termenelor.

Rezultatul procesului de evaluare este actualul proiect de HG, prin care se confirmă noua dată de intrare în vigoare a noilor standarde în ceea ce privește conținutul de biocarburanți în benzină și motorină, dar și amânarea cu un an, începând cu 31 decembrie 2020, a obligației furnizorilor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată, cu până la 10%, dar nu mai puţin de 6%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţii fosili în 2010.

Tag Cloud