Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Tue04232024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Cum se va calcula supraimpozitul de 60% pe veniturile din liberalizarea prețului la gaze

Cum se va calcula supraimpozitul de 60% pe veniturile din liberalizarea prețului la gaze

Gaze supraimpozitare

Baza de impunere a impozitului de 60% pe veniturilor suplimentare obținute de producători ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale se stabilește prin deducerea redevențelor aferente acestor venituri. Din cauza faptului că noul impozit pe gaze se calculează și se plătește lunar, iar redevențele – trimestrial, Guvernul s-a văzut nevoit să coreleze aceste reglementări printr-un proiect de ordonanță de urgență (OUG), care detaliază modul în care se vor scădea respectivele redevențe pentru stabilirea bazei impozabile.

Astfel, potrivit Legii Petrolului nr. 238/2004, redevențele sunt plătite trimestrial, cu scadența la data de 25 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care se datorează, în timp ce OG nr. 7/2013 stipulează că supraimpozitul pe gaze naturale se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează.

Redevențele pentru gaze naturale sunt fixate, potrivit legii, la cote între 3,5% și 13,5% din valoarea producției brute extrase, în funcție de cantitatea trimestrială extrasă din fiecare zăcământ. Aceste niveluri ale redevenţelor au fost fixate în 2004 şi sunt valabile până în decembrie 2014, fiind stabilite prin contractul de privatizare a companiei Petrom cu grupul austriac OMV.

„Valoarea redevenţelor aferente venitului suplimentar ce urmează a fi scăzută în vederea determinării bazei impozabile, în primele două luni ale trimestrului, se calculează pe baza procentului mediu al redevenţei petroliere datorate pentru producţia de gaze naturale aferente trimestrului anterior perioadei de referinţă pentru care se calculează impozitul, iar în a treia lună a trimestrului, pe baza procentului mediu al redevenţei petroliere datorate în trimestrul curent”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Potrivit documentului citat, regularizarea valorii redevenţelor se va face în ultima lună din trimestru, pe baza procentului mediu de redevenţă aferent trimestrului curent, fiind incluse în calculul bazei impozabile aferente acestei luni.

Acest procent mediu se va calcula ca raport între valoarea totală a redevenţei datorate pentru producţia de gaze naturale în trimestrul anterior sau curent, după caz, şi valoarea totală a producţiei de gaze naturale realizate în aceleaşi trimestre, utilizată pentru calculul redevenţei petroliere.

În plus, în formula de calcul a veniturilor suplimentare obținute ca urmare a liberalizării prețurilor la gaze, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă proprie pentru consumatori (casnici şi non-casnici) nu va mai fi exprimat în lei/metri cubi de gaze, ci în unități de energie (lei/MWh).

Astfel, acest preț „este de 45,71 lei/MWh, care reprezintă echivalentul preţului de 495 lei/1.000 m3, transformat în unităţi de energie, în conformitate cu <Metodologia pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie>, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 56/2008”, se spune în nota de fundamentare a proiectului legislativ.

Guvernul arată că elaborarea acestor prevederi din proiectul de OUG s-a făcut „ținând cont de iminenţa primului termen de declarare şi plată a acestui impozit (noul impozit pe gaze – n.r.), respectiv data de 25 martie 2013, termen până la care sunt necesare prevederi care să stabilească modalitatea de calcul a valorii redevenţelor aferente venitului suplimentar ce urmează a fi scăzută în vederea determinării bazei impozabile lunare”.

De ce s-a introdus taxa și ce bani în plus va aduce la buget

Începând cu data de 1 februarie 2013 și până la 31 decembrie 2014 inclusiv, prin OG nr. 7/2013, Guvernul a impus producătorilor interni de gaze naturale plata unui impozit de 60% pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

Potrivit notei de fundamentare a OG, Guvernul intenționează „direcţionarea acestei taxe către bugetul de stat, în vederea asigurării ajutoarelor financiare destinate acoperirii unei părţi din cheltuielile de alimentare cu gaze naturale ale consumatorilor vulnerabili de gaze naturale şi pentru reducerea deficitului bugetar”.

Executivul estimează că va obține încasări suplimentare totale la buget, ca urmare a aplicării acestei taxe, de aproape 1,45 miliarde lei în cei doi ani de aplicare, din care 273,5 milioane lei anul acesta și 1,175 miliarde lei în 2014.

Pentru stabilirea bazei impozabile, din aceste venituri suplimentare se scad redevențele plătite pe acestea, precum și investițiile în segmentul upstream, cele din urmă în limita a 30% din totalul veniturilor suplimentare. Impozitul pe veniturile suplimentare din gaze naturale reprezintă cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil al producătorilor de gaze naturale.

Investiţii in segmentul upstream reprezintă investiţii de dezvoltare şi extindere a zăcămintelor existente, precum și explorarea şi dezvoltarea de noi zone de producţie.

Venitul suplimentar va fi calculat pe baza unei formule care va lua în calcul preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării consumatorilor casnici şi noncasnici, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru consumatorii casnici şi cei noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu ratele inflaţiei în anii următori anului 2013 până la data aplicării și volumele de gaze din producţia internă vândute pentru consumatorii casnici şi noncasnici.

Nu intră sub incidenţa taxei veniturile suplimentare obţinute din capacităţile de extracţie realizate după intrarea în vigoare a ordonanţei.

Producţia internă de gaze naturale este asigurată aproape în totalitate de companiile OMV Petrom şi Romgaz Mediaş.

Prețul gazelor naturale pentru firme a fost majorat cu 5% de la 1 februarie 2013. Următoarele etape de creştere pentru anul în curs sunt 1 aprilie (cu 5%), 1 iulie (5%) şi 1 octombrie (3%).

Pentru consumatorii casnici de gaze, calendarul prevede ca la 1 iulie preţul să crească cu 8%, respectiv cu 2% de la 1 octombrie.

Tag Cloud