Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu07252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Petrol si Gaze Stiri Petrol si Gaze Transport si Stocare Un nou regulament european care interzice restricționarea nejustificată a fluxului de gaze în cadrul pieței interne va intra în vigoare miercuri

Un nou regulament european care interzice restricționarea nejustificată a fluxului de gaze în cadrul pieței interne va intra în vigoare miercuri

gaze

În timp ce la București politicienii caută soluții pentru ca viitoarele gaze exploatate din Marea Neagră să poată fi tranzacționate exclusiv pe piața internă, de miercuri 1 noiembrie intră în vigoare un nou Regulament european care vizează îmbunătățirea securității aprovizionării cu gaze în UE și care interzice “restricționarea nejustificată a fluxului de gaze în cadrul pieței interne”.

Potrivit textului publicat în urmă cu 3 zile de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul este “obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre”.

Potrivit noului regulament, statele membre și, în special, autoritățile competente (Autoritatea Națională pentru Reglementarea în Domeniul Energiei - ANRE, probabil)‚ garantează că “nu se introduce niciodată vreo măsură de restricționare nejustificată a fluxului de gaze în cadrul pieței interne și nu se introduce nicio măsură care ar putea pune în pericol în mod grav situația furnizării de gaze în alt stat membru”. Plenul Camerei Deputaților a retrimis în 2 rânduri Comisiei de Industrii Raportul privind OUG 64 care liberalizează prețului gazelor la producători, în urma deciziei acesteia de a accepta un amendament care impunea, inițial, tranzacționarea a întregii producții pe o bursă monopolistă operată de OPCOM (în varianta a doua procentul a fost coborât la 70%).

Noul act normativ înlocuiește regulamentul anterior din 2010, cerând țărilor UE să colaboreze în cadrul grupurilor regionale pentru a evalua potențialul de întrerupere a aprovizionării cu gaze și să convină asupra acțiunilor comune de prevenire sau de atenuare a consecințelor.

România față parte din 3 grupuri risc care servesc drept bază pentru cooperarea asociată riscurilor, din 2 grupuri de risc pentru furnizarea de gaze din est și dintr-unul pentru furnizarea de gaze din Sud-Est:

a) Grupul Ucraina: Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Croația, Italia, Ungaria, Luxemburg, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia;

b) Grupul Transbalcanic: Bulgaria, Grecia, România;

c) Grupul Coridorului sudic al gazelor – Marea Caspică: Bulgaria, Grecia, Croația, Italia, Ungaria, Malta, Austria, România, Slovenia, Slovacia;

Regulamentul care intră în vigoare pe 1 noiembrie introduce un nou "principiu de solidaritate", prin care statele membre vor trebui să fie pregătite să ajute țările vecine în vederea garantării furnizării de gaze pentru consumatorii vulnerabili în caz de criză. Acest lucru va reduce, potrivit CE, riscul de dependență de sursele externe. Dacă restul actului normat intră în vigoare pe 1 noiembrie 2017, prevederile referitoare la “solidaritatea” europeană se aplică de la 1 decembrie 2018.

Într-un termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a Regulamentului, pe 1 ianuarie 2018, autoritățile române trebuie să notifice Bruxelles-ul cu privire la definiția “consumatorilor vulnerabili”, consumul anual de gaze al acestora și procentul din consumul total de gaz al României corespunzător consumului “consumatorilor vulnerabili”.

În plus, companiile din sectorul gazelor vor fi obligate să notifice oficial autoritățile naționale cu privire la contractele importante de furnizare pe termen lung care ar putea fi relevante pentru securitatea aprovizionării.

Regulamentul solicită, de asemenea, Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de gaze (ENTSOG) să efectueze o simulare a aprovizionării cu gaze naturale și a unei întreruperi a infrastructurii la nivel european, pentru a oferi o imagine de ansamblu a riscurilor majore de aprovizionare pentru UE.

Tag Cloud